Sempro på flyttefot med 30 ansatte

Digitalbyrået Sempro er på vei bort fra teknobygget på Tykkemyr og inn i M6-bygget på Verket i Moss.