Selv om ledigheten i Østfold jevnt og trutt har falt og nå altså er nede på 2,7 prosent, er ledigheten fortsatt over landssnittet. I oktober var den registrerte ledigheten i Norge på 2,3 prosent.

Målt for de enkelte byene i Østfold, er det Moss som topper ledigheten med en arbeidsledighet på 3,3 prosent, mens ledigheten i Rygge er nede på 2,0 prosent.

I Østfold deltok 1 167 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av oktober. Sammen med de helt ledige er det dermed 5 033 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

For unge under 30 år var ledigheten i oktober på 3,5 prosent, og 1 137 unge sto uten jobb. I tillegg deltok 430 under 30 år på arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav slik at bruttoledigheten for ungdom dermed er oppe i 4,8 prosent.

Det ble lyst ut 1 711 nye stillinger i Østfold i oktober. Dette er en økning med 42 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 424 stillinger og 226 innenfor bygg og anlegg, skriver Nav Østfold i sin rapport.