Ledigheten i landet er på 2,2 prosent, og har gått ned med 15 prosent fra mai 2017. Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Ved utgangen av mai deltok 919 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige utgjør dette 4 609 østfoldinger uten ordinært arbeid, 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er en nedgang med 517 personer siden mai 2017, da 3,6 prosent av arbeidsstyrken var bruttoledige, går det fram av en pressemelding fra Nav.

Færre ledige i industrien

Det er nå 389 helt ledige med yrkesbakgrunn fra industri. Det er 101 færre enn i mai i fjor. I bygg og anlegg er det nå registrert 322 ledige. Det er 65 færre enn i fjor.

Flest ledige er det innen butikk- og salgsarbeid, med 513 helt ledige. Det er en økning med 24 helt ledige sammenlignet med mai i fjor.

De største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,2 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent, Moss på 3,0 prosent, Fredrikstad og Sarpsborg, begge på, 8 prosent, Halden på 2,6 prosent og Rygge på 2,0 prosent.

Målt i antall personer synker ledigheten mest i Moss.

Flere utlyste stillinger

I mai ble det lyst ut 1 859 stillinger i Østfold via NAV, en økning med 723 stillinger fra samme måned i fjor. Flest utlyste stillinger er det i bygg- og anlegg og helse, pleie og omsorg med henholdsvis 390 og 327 stillinger.