I Østfold deltok 1 203 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av november. Sammen med de helt ledige er det dermed 5 200 arbeidssøkere uten ordinært arbeid i fylket.

Av meldingen som er sendt ut fra Nav Østfold går det fram at ledigheten i de store byene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss var på hele 3,2 prosent i november.

Mange ledige jobber

Det ble lyst ut 1 024 nye stillinger i Østfold i november. Dette er en økning med 18 prosent sammenlignet med november i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 250 stillinger, reiseliv og transport med 123 stillinger og industri med 110 stillinger.

Ny statistikk

I forbindelse med novemberstatistikken finner Nav grunn til å presisere følgende:

Det har denne måneden vært større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no som har medført et brudd i statistikken fra og med november 2018. Statistikken på arbeidssøkere er derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere perioder.

Raskere registrering for arbeidssøkerne fører tilsvarende til at de kommer raskere inn i statistikken over registrerte arbeidssøkere, og det blir flere helt arbeidsledige i statistikken. Det blir også tilsvarende økning i bruttoledighet – summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak.