Ledigheten i Østfold har gått ned med fem prosent fra september 2017 til september i år, men til tross for nedgangen er ledigheten i fylket langt større enn for resten av landet hvor ledigheten nå er på 2,3 prosent.

I Østfold deltok 1 058 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av september, mot 741 arbeidssøkere på tiltak i september 2017. Sammen med de helt ledige er det 5 018 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

For unge under 30 år er ledigheten i september på 3,6 prosent, 1 152 unge helt ledige. Det er en nedgang med 107 personer i forhold til september 2017.

I tillegg deltar 403 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav. Bruttoledigheten for unge under 30 år utgjør dermed 4,8 prosent av arbeidsstyrken, 1 555 personer. Det er ingen endring i bruttoledigheten fra september i fjor til i år.

Blant kommunene i Østfold har Moss nå det høyeste ledigheten på 3,4 prosent. Av nabokommunene er det Vestby som ligger lavest med en ledighet på 1,7 prosent.