Østfold sliter med høy ledighet – Moss verst ute

I juni ble det registrert 4 262 helt arbeidsledige i Østfold. Det utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning med 547 helt ledige fra juni i fjor, går det fram av nye NAV-tall.