Stadig flere uføre – Østfold på topp i Norge

FLERE UFØRE: Østfold er på landstoppen i antall uføre.

FLERE UFØRE: Østfold er på landstoppen i antall uføre. Foto:

49 899 personer i Øst-Viken, en andel på 10,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, mottok uføretrygd ved utgangen av første kvartal, viser nye NAV-tall.

DEL

I alt er det nå 2553 flere på uføretrygd i Øst-Viken enn for ett år siden, viser NAV-tallene for regionen som omfatter Østfold og Akershus minus Asker og Bærum. Økningen i antall uføre er 5,4 prosent.

I en kommentar til tallene skriver NAV at uføreandelen har økt svakt de siste ti årene, men at andelen vokser raskere enn befolkningen. En stor del av økningen kan tilskrives regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger, AAP, som ble innført 1. januar 2018.

– Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden, og brorparten av nye uføretrygdede kommer fra AAP, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Østfold på landstoppen

Isolert for Østfold er tallene langt mer dramatiske. Østfold er det fylket i landet med størst andel uføre. Totalt mottar 27 514 mennesker uføretrygd noe som utgjør en andel på 14,8 prosent.

Blant de største Østfold-kommunene var andelen uføretrygdede henholdsvis 15,6 prosent i Halden, 14,6 prosent i Moss, 15,5 prosent i Sarpsborg og 14,5 prosent i Fredrikstad.

Færre ut, flere kommer til

Det blir stadig flere nye mottakere av uføretrygd. I løpet av årets tre første måneder har antallet uføretrygdede i Øst-Viken økt med 1 279 personer.

Samtidig blir det færre som går ut fra uføretrygd. I første kvartal gikk 742 personer ut av ordningen. NAV Øst-Viken venter at veksten i antallet uføretrygdede vil fortsette å øke i tiden fremover.

– Over 40 prosent av AAP-mottakerne i Øst-Viken har hatt AAP i mer enn to år. Vi venter derfor at antallet uføretrygdede i regionen vil øke som følge av regelverksendringene på AAP, sier Westly.

Direktøren ønsker samtidig å minne om uføre-reformen fra 2015, som gjør det lettere for uføre å kombinere trygd og arbeid, og å øke arbeidsinnsatsen dersom de har mulighet for det.

– Å være helt eller delvis i arbeid skal alltid lønne seg økonomisk, sier Westly.

Artikkeltags