– Det går godt med bedriftene i Østfold. Det er viktig å ikke ta dette for gitt og sørge for at vi gir våre bedrifter de beste rammene for å lykkes. For når de lykkes, så blir det flere jobber for østfoldingene og mer verdiskapning i fylket vårt, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

– Nå har det snudd

– Etter en kraftig vekst på 11 prosent i 2016 så vi en utflating i utviklingen under første halvdel av 2017. Etter noe nedgang de første månedene, har veksten nå tatt seg opp og snudd til vekst. Til og med september var verdien av vareeksporten seks prosent høyere enn for samme periode i fjor. Fylket vårt er inngangsporten til EU og resten av verden. Østfold-bedriftene eksporterer mye og konkurrerer i internasjonale markeder. Tilgang til markedene ute i verden og EU er avgjørende for svært mange lokale bedrifter, sier regiondirektør Roar Gulbrandsen i NHO Østfold i en pressemelding.

Han viser til at boligbyggingen i Østfold har økt markert de siste to årene. Også igangsettingstillatelsene for yrkesbygg har utviklet seg positivt i denne perioden.

Bedre i bilbransjen

Bilbutikk 1 er en av Østfolds største bilgrupperinger med virksomhet i Moss. Styreleder i bedriften, Morten Brønstad, bekrefter at ting ser lyst ut.

– Bilbutikk 1 AS er meget fornøyd med utviklingen i 2017. Selskapet ser ut til å få en omsetningsvekst på om lag 15 % fra 2016 på tilsvarende virksomhet. Årsaken til veksten er at bilmarkedet i Norge og Østfold har holdt seg høyt gjennom året og at våre produsenter har kommet med attraktive produkter som treffer godt i dette markedet, sier Brønstad.

Lavere ledighet

NAVs tall for registrerte arbeidsledige viser en arbeidsledighet på rundt treprosent i Østfold. Sammenlignet med november måned i fjor har ledigheten i fylket gått ned med åtte prosent. I november var det hos Nav registrert 3 912 helt arbeidsledige personer i fylket.

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016. Etterspørselen etter industriarbeidere er stor og har økt det siste året, påpeker NHO Østfold i pressemeldingen.