Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat etter skatt på 300 millioner kroner. Veksten dette kvartalet var den høyeste i selskapets historie.

I en pressemelding opplyser selskapet derimot om at veksten skal avta fremover slik at kostnadene reduseres ytterligere, i tråd med selskapets strategi.

Nettoresultatet var 300 millioner kroner, noe som er en sterk forbedring fra fjoråret hvor tapet var på 691 millioner kroner. I løpet av kvartalet har selskapet klart å redusere kostadene med ni prosent. Om man ikke tar med drivstoffkostandene er tallet 19 prosent.

Kostnadene er redusert til tross for at selskapet har hatt den høyeste veksten noen sinne i løpet av et kvartal med 48 prosent (ASK), samt at oljeprisen har vært betydelig høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Trafikkveksten for andre kvartal (RPK) var på 46 prosent. 

Til sammen fløy ti millioner passasjerer med Norwegian i andre kvartal – en økning på 16 prosent. Fyllingsgraden i andre kvartal har holdt seg på et høyt nivå, men er 0,9 prosent lavere enn i fjor.

– Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte kostnader til tross for en sterk vekst dette kvartalet. Fremover skal veksten avta og vi skal høste av det vi har sådd, noe som vil gagne kunder, ansatte og aksjonærer, sier konsernsjef i Norwegian, Bjørn Kjos i en pressemelding.