DNB: Nå ser det bedre ut enn på lenge

Bedre: Utsiktene for 2018 er gode, mener DNB.

Bedre: Utsiktene for 2018 er gode, mener DNB.

– Det globale vekstbildet ble sterkere enn ventet, særlig i eurosonen, og utsiktene ved inngangen til det nye året ser bedre ut enn på lenge. Det går fram av tirsdagens morgenrapport fra DNB.

DEL

I rapporten som er skrevet av seniorøkonom Knut A. Magnussen, heter det videre:

– Fjoråret ble preget av lav volatilitet og høy avkastning i de globale aksjemarkedene. Dette til tross for at flere sentralbanker så smått startet prosessen med å gjøre pengepolitikken noe mindre ekspansiv. En rekke usikkerhetsfaktorer som vi var bekymret for ved starten av 2017 slo ikke til. Det gjaldt både Trumps trusler om handelskrig, og de mange valgene i Europa.

Helt uten bekymring er man likevel ikke i DNB, og har spesielt utviklingen i USA i tankene: 

– Trump har fortsatt intensjoner om å bedre USAs posisjon handelsmessig, men har foreløpig holdt seg til reforhandlinger av NAFTA-avtalen. Med skattereformen på plass, kan det være at Trump vil sette større press på handelsmessige forhold fremover.

Artikkeltags