Vil gi seks millioner til næringsutvikling

Deler ut: Østfold fylkeskommune gir støtte til næringsutvikling.

Deler ut: Østfold fylkeskommune gir støtte til næringsutvikling.

Østfold fylkeskommune fordeler i år seks millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart for tildelingsrunde nummer to, og søknadsfristen er 16. september.

DEL

På sine nettsider skriver fylkeskommunen at støtteordningen først og fremst skal komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.

– Men det er næringsmiljøene, kommunene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene som må søke. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre organisasjoner, skriver Østfold fylkeskommunen i sin oppfordring.

Videre heter det:

– Har du som næringsutvikler prosjekter innen omstilling og kompetansetiltak som er med på å styrke næringslivet i regionen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Østfold ønsker vi at du søker. Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer. Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter og/eller å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

Støtteordningen gjelder for 2018 og 2019, og Østfold fylkeskommune vil samordne søknadene til omstilling og kompetansetiltak innen næringslivet. Ordningen har en felles søknadsfrist før sommeren og en på høsten. De innkomne søknadene blir vurdert under ett. Første tildelingsrunde var i mai.

Artikkeltags