Ledigheten i Østfold holder seg oppe – flere unge uten jobb

Det er registrert 4 173 helt ledige østfoldinger ved utgangen av august. Det gir en ledighet på 2,9 prosent. For landet som helhet er ledigheten nå 2,4 prosent.

Artikkeltags