Drøyer boligprosjekt – bygger parkeringsplasser

Trafikkproblemene til og fra Jeløy gjør at en planlagt boligutbygging i Værftsgata settes på vent. I mellomtiden tar grunneierne grep og lager et sammenhengende parkeringsområde på 170 plasser.