I tillegg var det 77 000 ikke-bosatte personer med et skatteforhold til Norge som mottok til sammen 7,5 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.

Dagpenger

Ifølge foreløpige tall fra skattemeldingen mottok folk i Norge 13,5 milliarder i dagpenger i 2017, viser nye tall fra SSBs skattestatistikk for personer. Dette er 9,4 prosent lavere enn året før. Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor.

 I alt 13 500 personer bosatt i Norge mottok i fjor dagpenger. Samtidig økte de gjennomsnittlige mottatte dagpengene fra 91 000 kroner i 2016 til 92 000 kroner i 2017.

Milliardlønninger

Av de 3 170 000 personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2017, var nær 2 940 000 personer registrert som bosatt i Norge og i alderen 17 år og eldre.

De bosatte i Norge mottok 1 230 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer, med et gjennomsnitt på 418 700 kroner.