Over 10.000 passasjerer fra 145 land er blitt spurt om sine holdninger til digitale og teknologiske løsninger knyttet opp til flyreiser.

Undersøkelsen som er gjengitt på nettstedet Check-in.dk viser at 84 prosent av passasjerene foretrekker å sjekke inn seg selv. Den mest populære metoden er online innsjekking via en smarttelefon.

Bare 16 prosent av passasjerene foretrekker den tradisjonelle innsjekkingen på flyplassene.

For eldre reisende i alderen 65 år og mer, er bildet litt annerledes. Her foretrekker 25 prosent den tradisjonelle innsjekkingsprosedyren.

Ved innsjekking med bagasje foretrekker 70 prosent av passasjerene å gjøre dette selv.

I passkontrollen foretrekker 74 prosent av passasjerene en automatisert fremgangsmåte, og en nesten lik prosent – 72 prosent – tror at det gjør passkontrollen raskere, mens 65 prosent mener at det forbedrer sikkerheten.