I tillegg blir det gjort kutt på basen i Niederrhein i Tyskland fra 5. november. Det er bladet Fri Fagbevegelse som skriver dette.

Av en pressemelding som er sendt ut fra den europeiske pilotforeningen ECA, blir basekuttene sett på som en ren hevn og straff etter streikene 28. september hvor Ryanair-piloter i Tyskland samt kabinpersonale i Tyskland, Belgia, Portugal, Nederland, Spania, Italia gikk til streik.

Over 40 000 passasjerer ble rammet, og 250 avganger ble kansellert.

Pilotene oppfatter basekuttene som en ren krigserklæring og krever at vedtakene om basekutt blir omgjort.