– Vi har invitert alle 1.-kandidatene på stortingsvalglistene i Østfold, men verken Høyre eller Frp stiller med sine toppkandidater. Det gjør derimot de andre partiene. Vi har tidligere arrangert 7–8 lignende møter. På disse har Frp aldri stilt. Høyre har stilt en gang. Så kan man lure på hvorfor det er slik, sier en lettere oppgitt Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold.

Til møtet som avholdes i avgangshallen kommer også tidligere tillitsvalgte på flyplassen, tidligere LO-leder Gerd Kristiansen, Torbjørn Lothe, adm.dir. i NHO luftfart og Espen Ettre på vegne av de nye flyplasseierne.

– Hensikten med møtet er også å løfte blikket og se framover, sier Ulf Lervik.

Stadig flere partier har kastet seg på pro-Rygge bølgen, og i helgen var det Senterpartiets tur til å predike at istedenfor å bygge en 3. rullebane på Gardermoen, så kunne man gjenåpne Rygge.

Det synet får ikke støtte i SV:

– Vi kan ikke satse på noe som gir økt flytrafikk og dermed økte klimautslipp. En satsing på tog, som vi ønsker i stedet, vil også gi nye arbeidsplasser, sier stortingskandidat Lars Haltbrekken i SV til Dagsavisen.

Møtet starter klokken 18:00.