Priser denne eiendommen til 40 millioner kroner

Felleskjøp-bygget i Rygge er nylig blitt lagt ut for salg. Prisen er 40 millioner kroner.