Skaper mange nye arbeidsplasser ved flyplassen– og enda flere er på vei

Oppbyggingen av det nye store vedlikeholdssenteret for flymotorene til Norges nye F35 kampfly i Rygge, vil bety 25 nye arbeidsplasser.