Ikke siden 2012 har det vært registrert så mange ledige stillinger som nå, og det er særlig innen olje- og gass at behovet for arbeidskraft nå er størst.

- Utviklingen det siste året vitner om en positiv trend i etterspørselen etter arbeidskraft i Norge, skriver SSB i en kommentar til tallene og viser til at det har vært en positiv utvikling i antall ledige stillinger i hele perioden fra 4. kvartal 2016.

Den sesongjusterte prosentvise andelen av ledige stillinger var på 2,3 prosent i 1. kvartal. Det tallet har ikke vært større siden 3. kvartal 2013.