Regjeringen foreslår at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. I tillegg vil det bli satt ned et utvalg som skal vurdere både denne avgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er ikke godt nok utformet. Hvilke produkter som er omfattet og ikke kan fremstå som vilkårlig. Denne utfordringen ble forsterket da avgiften ble økt som en del av budsjettforliket i fjor, fordi det økte skillet mellom produkter som er avgiftspliktige og andre lignende produkter som ikke er avgiftspliktige, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår å reversere avgiftsøkningen til prisjustert nivå for 2017. Dette vil også gjøre det mindre lønnsomt med grensehandel og netthandel fra utlandet av avgiftsbelagte produkter, heter det i statsbudsjettet.

Avgiften på brus og saft blir derimot stående.