I avtalen om statsbudsjettet for 2018 er de borgerlige partiene enige om å fjerne den såkalte maskinskatten.

I sommer sendte finansdepartementet sendte forslaget om å endre reglene for eiendomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk, ut på høring.

Regjeringen anslår inntektstapet til minst 1,2 milliarder kroner for kommunene.

– Vi er svært fornøyd med at det er oppnådd enighet om å avvikle maskinskatten. Dette vil gi økte investeringer i norsk industri og styrke verdiskapingen, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

– Industriarbeidsplasser som krever store kapitalinvesteringer gir høy avkastning per årsverk og er egnet til å forsvare et høyt norsk lønns- og velferdsnivå. Slike investeringer skaper også betydelige industrielle og kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er derfor bra at man nå gradvis avvikler skatten på maskiner, sier Lahnstein.

Alle nyinvesteringer fra og med 2019 vil være unntatt maskinskatten. For eksisterende anlegg vil skatten gradvis trappes ned over 7 år. Lahnstein forventer at dette vil få konkrete effekter.

– Det blir mer lønnsomt å investere i effektive maskiner ved sagbrukene og det øker mulighetene for å tiltrekke milliardinvesteringer i fremtidens biodrivstoffproduksjon til Norge, sier Lahnstein.

Også NHO-sjef, Kristin Skogen Lund, er fornøyd med at skatten fjernes:

– Det viktigste for Norge fremover er å skape flere arbeidsplasser – det er nødvendig for å sikre velferden. Å fjerne maskinskatten er ett av mange svar på denne utfordringen. Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Norges Skogeierforbund har sammen med Norsk Industri vært blant de som har engasjert seg for å få fjernet maskinskatten.