En rekke avgifter endres i takt med den normale prisutviklingen.

  • Avgiftene på alkohol, snus og tobakk går opp med mellom 1,4 og 1,9 prosent.
  • Også avgiftene på bensin og diesel øker med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent.
  • NRK-lisensen øker med 2,3 prosent eller 68 kroner.

Lavere strømpris

I oppsummering av de ulike budsjettforslagene skriver Sparebank 1 Østfold Akershus blant annet om at elavgiften som settes ned. Reduksjonen er på 1 øre per kWh og slår direkte ut i lavere strømpris.

– Det som vil merkes mest i lommeboka for folk flest er en reduksjon den alminnelige skattesatsen til 22 prosent. Det betyr også at verdien av skattefradraget for gjeldsrenter blir litt mindre verd. Ved renteutgifter på 50.000 kroner vil skattefradraget reduseres med 500 kr neste år. Men i sum vil de aller fleste familier få lavere eller uendret skatt i 2019, skriver banken.

– I budsjettet forventer regjeringen lavere arbeidsledighet og økt sysselsetting. Flere i jobb betyr mye for de familiene som går fra ingen til en inntekt eller fra en til to inntekter, sier Ingrid Riise Martinsen, banksjef i Moss og Rygge for SpareBank 1 Østfold Akershus.


Økt kjøpekraft

– Norsk økonomi er etter regjeringens syn inne i en oppgangskonjunktur. Vekst i økonomien betyr at vi kan regne med litt høyere vekst i lønningene enn i prisene, altså mer å rutte med. Under fremleggelsen av budsjettet i Stortinget, sa finansminister Siv Jensen (Frp) at folk flest vil få økt kjøpekraft neste år.

I Sparebank1 oppsummering skriver banken at det er ventet at budsjettet ikke bidrar til høyere renter enn de renteøkningene Norges Bank allerede har varslet neste år.

En delvis reversering av fjorårets økning i sukkeravgiften vil gi lavere avgift og dermed billigere sjokolade og sukkervarer. Det blir derimot ingen reduksjon sukkeravgiften for brus og saft.


Gode sparenyheter

Sparebank 1 Østfold Akershus viser videre til at den avgiftsfrie grensen for netthandel fra utlandet 350 kroner er uendret, men regjeringen varsler at Norge vil følge utviklingen i EU, som planlegger å fjerne avgiftsfritaket i 2021.

For sparerne innebærer budsjettforslaget lavere skatt på renteinntekter. En annen god nyhet er de med aksjesparekonto får utsatt beskatning av utbytte. For aksjeeiere foreslås at videre at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 20 til 25 prosent.

Mens vi er inne på formuesskatt: Bunnfradraget øker til 1,5 millioner kroner. For et ektepar blir bunnfradraget på 3 millioner.
 

Fattige familier 

For å bekjempe barnefattigdom setter regjeringen av 181 millioner kroner til ulike tiltak. Det betyr at fattige barnefamilier vil få økt bostøtte, utvidet gratis kjernetid i barnehage og støtte til ferie- og fritidstilbud.