Streiken i Felleskjøpet var ulovlig

Streiken i Felleskjøpet i september som blant annet rammet Felleskjøpet Agris produksjonsanlegg på Kambo og Felleskjøp-butikken i Rygge, er i Arbeidsretten dømt ulovlig og tariffstridig.