Skal bygge ut dette området i Våler med boliger – kan bli enormt stort på sikt

Til sommeren vil grunnarbeidene for et 40 mål stort tomteområde på Nordbybråten i Våler starte. Samtidig settes den gamle sivilforsvarsleiren i stand for å huse mange titall anleggsarbeidere for den nye jernbanen i Moss.