Satser 10 millioner på grønn energi i næringspark

10 millioner kroner bruker eierne på å hente ut bergvarme for de enorme næringsbyggene i Vanem næringspark i Moss.