Har flyttet inn i Klubben i Son uten ferdigattest

Vestby kommune skal på nytt tilsyn i Klubben i Son. Det skjer etter tips om at eierne av eiendommen har flyttet inn – selv om de ikke har lov til det.