Tidligere i år ble det klart at Ikea utsetter byggingen av varehuset i Vestby, og tre andre steder. Det er ikke første gang man får en utsettelse. Begrunnelsen fra Ikea har vært at markedet er i endring og at man ikke lenger kan bygge de samme varehusene man gjorde for 30 år siden.

Nå forteller de at de er i gang med det de kaller et endringsprogram og at de i løpet av de neste tre årene skal skape et «nytt Ikea». Endringene vil i all hovedsak være å tilgjengelighet på produkter, å korte ned leveringstiden og å redusere kostnadene.

For de siste årene har Ikeas lønnsomhet i Norge falt og målet er nå å redusere kostnadene med 10 prosent.

Som et ledd i dette velger de nå å skrinlegge prøveordningen med service og pick-up points i Tromsø, Ålesund og på Skøyen i løpet av 2018. Om lag 50 ansatte vil bli berørt av omleggingen, men ifølge en pressemelding vil alle bli tilbudt nye stillinger i IKEA Norge.

– Det ser vi på som en tung avgjørelse, for vi har aldri stengt noe før, sier Ikeas Norgessjef, Clare Rodgers, til Dagens Næringsliv.

Hva som vil skje med det planlagte varehuset i Vestby er det heller «ingen» som vet. Tidligere i høst meldte selskapet at de er i gang med en full gjennomgang av alle utbyggingsprosjekter i Norge. Prosjektene som inngår i evalueringen er Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø. Konklusjonene fra prosjektet vil foreligge i desember 2018 og først da får man vite om det blir et varehus i Vestby.