Satser 63 millioner på nye lokaler i Vestby

J.I. Bygg satser stort i Vestby og bygger nå nye kontorlokaler, servicebygg og lagerlokaler for utleie på egen grunn i Hvitstenveien.