Starter senter for nyetablerere i Østfold

Bedir Yiyit gikk på etablererkurs og startet egen virksomhet for muskelterapi og massasje.

Bedir Yiyit gikk på etablererkurs og startet egen virksomhet for muskelterapi og massasje.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Myndighetene tar nå grep for å få flere til å etablere egen virksomhet i Østfold.

DEL

Fylkeskommunen, NAV, Innovasjon Norge samt Fylkesmannens landbruksavdeling går sammen for å opprette et fylkesbasert servicesenter for folk som vil starte sin egen virksomhet.

Unntaket

Per i dag er Østfold det eneste fylket i landet uten et fylkesdekkende tilbud. Nå er imidlertid den tiden snart over.
- Tilbudet til nyetablererne skal bedres vesentlig. Det nye senteret vil kunne gi så vel veiledning som opplæring i hva det vil si å starte sin egen bedrift. Det nye senteret skal gi et mer solid grunnlag for de som vil starte for seg selv, sier rådgiver Anne K. Wold i Østfold fylkeskommune.

Lavt

Tall fra fylkeskommunen viser at det i Østfold i 2006 var 8,6 nyetableringer per 100 eksisterende bedrifter. Sammenlignet med Oslo er det lavt. I Oslo var tallet 12,2 per 100, men snittallet for landet var 9,1 nyetableringer per 100 eksisterende bedrifter.
Det nye etablerersenteret vil bli liggende i Sarpsborg og skal samlokaliseres med NAVs karrieresenter.
Det er bestemt av driften av det nye etablerersenteret skal settes ut til en ekstern driver. Blant søkerne for å drive senteret er det privateide Østfold Bedriftsenter. Dette senteret har i lang tid kjørt en rekke etablererkurs primært basert på deltakerstøtte fra NAV.

Stor pågang

- De som kommer på våre kurs, har i utgangspunktet en forretningsidé de vil sette ut i livet. På kurset gjennomgår vi mulighetene for å realisere ideene. Vi ser på markedsføring og økonomiske rammer for å komme i gang, forteller Leif Jamissen ved Østfold Bedriftsenters kontor i Sarpsborg.
Pågangen etablererkursene er stor. Til det kurset som pågår nå, var det 40 søkere til 26 plasser. Seks av deltakerne er fra Moss.

Går bra

- Vi skulle gjerne økt kapasiteten, for behovet er der. Det er mange som nå etter hvert befinner seg i utrygge jobber, og som samtidig går og bærer på en forretningsidé, sier Jamissen.
Undersøkelser viser at det går rimelig bra med nyetablererne. Østfold Bedriftsenter sjekket nylig hvor mange av dem som etablerte seg i 2005 fortsatt eksisterte i 2008. 83 av i alt 117 etablerere svarte. Av de 83 var 68 fortsatt i sving i 2008.

Stor nytte

En av den som har gått på etablererkurs i Sarpsborg er Bedir Yiyit fra Moss. I 2007 startet han firmaet Muskelhjelpen, et behandlingssted for muskelterapi og massasje.
I Moss er Bedir kjent for sitt sterke idrettsengasjement og sine solide prestasjoner på så vel sykkel som på ski. Marathon-løp er han også hekta på.
Men så mange jern i ilden kombinert med et sterkt nedsatt syn og dårlig hørsel, fant Bedir det nødvendig å finne en samarbeidspartner. Nå har han flyttet inn hos Kiropraktisk Center i Moss.

Lærdom

- Jeg har lært kjempemasse av å drive helt for meg selv. Nå prøver jeg meg på en litt annen modell som kan komme til å fungere enda bedre, sier Bedir Yiyit.
Bedir har et råd til det kommende etablerersenteret, og det at man også bør legge forholdene bedre til rette for at synshemmede og andre med funksjonshemninger, kan delta og på den måten bli i stand til å starte egen virksomhet.

Artikkeltags