Vi takker SPs Ole André Myhrvold sitt for svar på våre spørsmål om hvordan SP ser for seg at flere fylkeskommuner vil gjøre ting bedre for innbyggerne i Østfold. Uten at det var mulig å bli klokere av det. Kun angrep tilbake.

Myhrvold gjøres oppmerksom på at han svarer én av to forfattere av innlegget. Vi velger å tro at det gikk litt i svingende da Myhrvold leste innlegget og at han rett og slett ikke registrerte at Høyres tredjekandidat til Stortinget også var forfatter.

Det andre som bør påpekes er at Myhrvold ikke svarer på spørsmålene, men angriper floskelaktig tilbake og kun i andre ordelag sier det samme som i sitt opprinnelige innlegg. Mener virkelig Senterpartiet at ingen av kommunene i dag ikke kunne håndtert fylkeskommunale oppgaver?

Dette forsterker vårt inntrykk av at SPs korstog mot Viken fylkeskommune i første rekke handler om en følelse og ikke en reell plan om hva som skal bli bedre? Vi oppsummerer alle spørsmålene i vårt forrige innlegg i ett nytt: Hvordan vil hverdagen til folk i Fredrikstad og Trømborg bli bedre ved å fjerne Viken fylkeskommune?

Det er vel kjent at Høyre vil at kommuner skal være robuste og gi innbyggere tilstrekkelige og kvalitativt gode tjenester.

Det er ikke bra for innbyggerne når kommuner ikke har anledning til å sørge for gode barnevernstjenester eller har én NAV-ansatt som skal serve alle områder.

Det er ikke bra når kommuner må basere sitt eget tjenestetilbud på å kjøpe disse tjenestene fra andre kommuner.

SP snakker mye om nærhet, men det er ikke nærhet når man må samle seg i interkommunale selskap for å løse tjenester i fellesskap. Da flytter man tjenestene fra folket, via kommunestyret og inn i et styrerom.

Myhrvold og Senterpartiet snakker om nærhet til tjenestene. Vi har til gode å høre SPs syn på kvalitet i tjenestene? Vi hører ikke hva SP vil med tjenestene? Vi hører veldig lite om hva SP mener en god skole skal være eller hvordan de vil skape flere arbeidsplasser.

Det å legge til rette for arbeidsplasser og få flere folk i arbeid er Høyres viktigste jobb. Vi skal gi ungdomsskolen et løft for å sikre at flere gjennomfører videregående skole.

Vår politikk handler om å finne løsninger på de utfordringene Østfold har. Vi mener at de løsningene Østfold trenger handler om mer enn gamle forvaltningsnivåer. Og vi gjentar, send gjerne oppgaver til primært kommune og stat. Vi gleder oss til å bryte meninger med SP i valgkampen. Da ser vi frem til å høre om mer enn bare Viken fylkeskommune.