Om bekker og kunnskap

Under press: Gunnars-bybekken.

Under press: Gunnars-bybekken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det arbeidet som Jeger og fiskeforeningen har gjort i Gunnarsybekken med utlegging av gytegrus er selvfølgelig prisverdig. Men det er innsatsen til kommunen og bosatte i nedbørsfeltet for å fjerne kloakkutslippene som har bidratt til at sjøørreten er kommet tilbake til Gunnarsbybekken. Dersom bekken har kapasitet til mer ørretyngel (leveplasser, skjul og tilgang på mat), så vil utlegging av gytegrus være av betydning.

Det brevet Jeger og fiskeforeningen har sendt myndighetene - og som ble referert i Moss Avis - viser at foreningen har begrenset kompetanse om hva som skal til å bedre de økologiske forholdene i bekken. Dette dreier seg først og fremst om å redusere tilførslene av jordbruksforurensninger, øke minstevannføringen og tiltak for å hindre utslipp ved stans i kloakkpumpestasjoner. 

Lite av det Bane Nor nå foreslår av tiltak i klagen vil bedre på disse forholdene. Forslaget om å renske bekkebunnen med ”slamstøvsuger” mener jeg vil være direkte skadelig. Dette vil føre til at organisk materiale på bunnen (blader og lignende) vil bli fjernet. Dette er mat for bunndyrene, som er igjen er mat for ørretyngelen. Bunndyr vil også bli fjernet. Men jeg kan stille meg bak forslaget om å etablere flere ”kulper” i bekken. Det vil gi flere levesteder for ørretyngelen når vannføringen er liten.

Klagen til Bane Nor– slik den blir fremstilt i artikkelen til Moss Avis på mandag – oppfatter jeg slik at Bane Nor har Jeger og fiskeforeningen som sin allierte i saken. Det er uheldig at Bane Nor i en formell klage foreslår å gi penger foreningens arbeide. Har Jeger og fiskeforeningen ”solgt” seg – og godtar utslipp av tunellvann til Gunnarsbybekken?.

Dersom Bane Nor har behov for faglig bistand til å vurdere eventuelle kompenserende tiltak, så bør de ta dette opp med fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er her vi finner den nødvendige formelle, økologiske breddekompetansen.

Staten har ved kgl. resolusjon fredet deler av Gunnarsbybekken og omtrent hele nedbørsfeltet til bekken som kulturlandskapsvernområde. Dette innebærer grunneierne har fått strenge restriksjoner på bruken av sine eiendommer.  Staten forutsetter at grunneierne er lojale og følger opp vernebestemmelsene. Dersom statlige myndigheter imøtekommer Bane Nors klage, så vil dette utvilsomt bidra til å svekke respekten for de statlige vernebestemmelsene.   

LES OGSÅ:

Frykter uopprettelig skade i Gunnarsbybekken

Bane NOR klager på avslag, vil gi Gunnarsbybekken et miljøløft

Torodd Hauger etterlyser politiske bekk-reaksjoner

Om Gunnarsbybekken

Om Bane NOR og Gunnarsbybekken

Om Gunnarsbybekken og BaneNOR

Fylkesmannen avslår Bane NORs søknad om utslipp til Gunnarsbybekken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken