Gå til sidens hovedinnhold

Om bompenger og veiprising

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endelig har politikere og media fått øynene opp for hvor urettferdig bompenger rammer. NAF har lenge kjempet mot bompengene. Gjennom mange år har politikerne vedtatt å bygge veier på andres regning. Bompenger har vært den eneste måten å få råd til veiene som politikerne vedtar.

Riktignok betaler bompenger ikke all vei. Samferdselsbudsjettene har økt de siste årene, og det har blitt mer statlige midler til vei. Men bompengene har også økt.

Brukerbetalingen på vei er unik i norsk sammenheng. På alle andre områder fellesfinansierer vi: Offentlige skoler, utdanning og sykehus betales av felleskassa. Men på vei er det merkelig nok bare brukeren som skal betale.

Det er først nå, etter store protester mot bompengene i de ulike bypakkene, at man virkelig har fått øynene opp for hvor store utfordringer bompenger kan skape for folk. Folk føler seg priset ut av bilen og ut av byen. Aksepten for å betale har minket i takt med at regningen har økt.

Politikerne har sett seg om etter løsninger. Nå blir veiprising løftet fram som en mulig utvei. Veiprising er en kilometerbasert avgift på å kjøre bil.

Allerede her må vi rope varsko. NAF støtter ikke en ordning som slår bompenger sammen med andre eksisterende avgifter og kaller det veiprising. Bompengene blir ikke borte om man innfører en annen form for brukerbetaling.

Erstatter man bompenger med veiprising løser man ingenting. Pengene som i dag kreves inn for å finansiere vei og kollektivutbygging i form av bompenger må hentes et annet sted fra enn fra bilisten. Det dreier seg om rundt 10 milliarder i året. En ikke umulig sum, dersom viljen er der.

For byene betyr dette at staten må inn med mer penger for å finansiere bypakkene. Utenfor byene betyr det at nye veistrekninger må finansieres av fellesskapets midler.

Vi har gått inn for at veiprising bør utredes, fordi det kan være en bedre løsning for de andre bilrelaterte avgiftene. Drivstoffavgiften som ligger i prisen på diesel og bensin er lik over hele landet.

Med veiprising kan avgiften fjernes, og du får isteden en regning ut i fra når du har kjørt, hvor og i hva slags bil. Våre foreløpige undersøkelser viser at det kan bli billigere i distriktene, hvor folk er avhengig av bilen.

Engangsavgiften på nye biler er høy, og den norske bilparken er gammel. Det ligger gevinst både for trafikksikkerhet og miljø i å skifte ut bilparken.

Når politikerne ser på hva som skal ligge i veiprising må de også vurdere om engangsavgift, trafikkforsikringsavgift eller omregistreringsavgift kan bakes inn.

Det må i så fall skje på en måte som totalt sett ikke øker kostnaden for bilisten, men som senker inngangsprisen på en nyere og mer trafikksikker bil.

Som organisasjon for 500 000 medlemmer med bil, er det klart at vi ønsker nivået på bilavgiftene ned. Derfor har vi tre krav til veiprising som politikerne må ta med seg: Bompengene må ut av regnestykket, personvernet må ivaretas, de totale kostnadene for bilisten må ikke øke.

Finnes den politiske viljen, finnes det løsninger.

Det er verd å merke seg at Datatilsynet mener det finnes løsninger på veiprising som ikke innebærer GPS-overvåking.

Med en rettferdig, ikke-sporbar veiprising kan avgiftene stimulere til raskere utskiftning i bilparken, god mobilitet for folk i hele landet, og ikke minst at de urettferdige bompengene forvises til historiens skraphaug.

Kommentarer til denne saken