Gå til sidens hovedinnhold

Om borgerlønn og gunninntekt

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en glede for oss i Miljøpartiet de Grønne å lese Gunnar Listeruds kronikk i Moss Avis 10. mai, der han gjør rede for at borgerlønn kan være en realistisk løsning på mange av velferdssamfunnets utfordringer. MdG har programfestet utprøving og utredning av borgerlønn/grunninntekt fordi grønn politikk bygger på solidaritet med alle mennesker, dyr, natur og fremtidige generasjoner.

Ifølge Oxfams Ulikhetsrapport 2019 eier verdens 26 rikeste personer, nå mer enn den fattigste halvparten av verdens befolkning. Tilsvarende tall var 43 i 2017. En grunninntekt for alle vil være et virksomt tiltak for å snu utviklingen. Negativ skatt, borgerlønn eller grunninntekt for alle er virkemidler vi mener det er på høy tid å utrede og utprøve. Med grunninntekt på for eksempel 2 G, eller rundt 200.000 kroner i året kan alle betale progressiv skatt ved inntekter over 2 G. Med tilsvarende bunnfradrag, vil det lønne seg å jobbe for de som har mulighet. Dermed kan vi avslutte ufruktbare arbeidsutprøvingstiltak og endeløs kontroll av restarbeidsevne hos mange som ville bli friskere av å slippe å bevise at man fortjener noe å leve av. Vi kan alle bli syke, få funksjonsnedsettelser eller bli arbeidsledige. For å få penger av NAV må vi i dag bevise at vi har en godkjent diagnose eller at vi vil oppgi alt for å få en hvilken som helst jobb. Studenter, kunstnere, forfattere, gründere og småbrukere er grupper som periodevis kan streve med å få endene til å møtes. Med grunninntekt kan vi fjerne økonomisk utrygghet og avslutte et velferdssystem med ydmykende kontroll og unødvendig behovsprøving.

I boka «Borgerlønn - ideen som endrer spillet» gjør Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal rede for erfaringene fra en rekke forsøk med ulike former for grunninntekt/borgerlønn i Finland, Canada, Nederland og Spania. Noen fellestrekk er at universelle ubetingede velferdsytelser bidrar til bedre helse, tillit og livskvalitet på individ- og samfunnsnivå. Vi har ressursene som trengs for å få til dette. For å begrense arbeidsledighet, få bedre tid og samtidig senke forbruket, kan vi trygt la folk som ønsker å leve nøysomt med lavere inntekt enn lønnsmottakere, gjøre det med grunninntekt. Grunninntekt er det viktigste tiltaket for å nå FNs bærekraftmål om å utrydde fattigdom og redusere forskjeller. Alle FNs bærekraftmål vil styrkes gjennom universell ubetinget grunninntekt for alle. Vi i Vestby MdG vil jobbe for forsøk med grunninntekt for alle. Vi kan gå foran og ta dette ansvaret her i Norge, og støtte endringer for reduserte forskjeller.

Kommentarer til denne saken