Leder i Halden Senterparti Jon Ola Brevig skriver en påstand om hvor hvor positivt beite fra husdyr er for klima.

Pussig at hva jeg nå skriver, må gjentas : Husdyr i Norge beiter ikke ute hele året, men står inne på bås ca. åtte måneder. Der fores de med soya og kraftfor fra Brasil og andre land fra de samme områder. Ved siden av går 90 prosent av alt korn som dyrkes i Norge til å fore opp dyr for å bli drept for mat.

Matkorn til oss importeres fra bl.a. Belgia og Russland. Denne fordeling av korn må endres !

Det går med ca. 13 kg korn og 20 l. vann for å produsere 1 kg. storfekjøtt.

Årlig avsløres de omfattende tap av sau på beite, hvor vel 100 000 av de 2.3 millioner sau som slippes i utmark , omkommer av sykdommer og ulykker i dette landet. Så kommer de ulykksalige antall på ca 1300 dyr som er tatt av rovdyr. Dette siste viser et formidabelt hat reaksjon mot rovdyrene, mens dette «naturlige svinnet «på fem prosent aldri er interessant å skrive om eller å ta fatt i.

Denne urett har medført en reaksjon hvor «boikott konflikt-kjøtt « er en av årsakene til at vel 20 prosent av slaktede sau og lam havner på lager.

Økende andel av befolkningen vil ikke lenger støtte en næring som driver så hemningsløst ved å unnlate å verne de sårbare dyrene på beite, slik dette gjøres i alle andre land. Det er visst mer lønnsom å la dyrene møte sin død der ute. 40 millioner betales ut hvert år til erstatning for rovdyr tatt eller ANTATT rovdyr tatt sau og lam. En gambling som viser en grov omsorgssvikt, og bryter lov om dyrevelferd .

Nordmenn topper listen om et av de mest kjøttspisende folkeslag i verden.

Det sies fra forskningshold: Den industrielle kjøttproduksjon belaster klimaet mer enn verdens samlede bilpark !

Det vanvittige antall :70 milliarder husdyr må bøte med livet hvert år for at verdens befolkning har kjøtt i sin diett . Dette er langt fra bærekraftig . Tusener av km2 skog hugges for å gi plass til beiting og soya- produksjonen pluss palmeolje. Dyrenes lidelser er aldri tema.

Kloden skal snart fø åtte milliarder mennesker. To milliarder sulter , med de alvorlige følger dette medfører fysisk og mentalt .Ut fra disse tall må kjøtt skvises ut av vår diett. Det blir nødvendig med 100 % plantebasert kost til oss alle! Dette er hva Albert Eistein rådet til for mange år siden. Nu maner David Attenborough oss til å la naturen få gro, de ville dyr må få leve, og de tamme må langsomt bli færre! Dyr er ikke mat for de kommende år. Endrer vi ikke forvaltningen, har vi ingen fremtid!

Norge er en del av verden , selv om Senterpartiets poltikk ikke enser dette. Da er det nødvendig med en påminnelse !