Kanalbrua er navlestrengen mellom Jeløy og bysiden. Kanalbrua er like viktig for folk på øya som navlestrengen er for et foster i mors mage.

I velforeningen har vi skoleelever, arbeidstakere, pendlere, pensjonister og ikke minst skattebetalere og velgere... Mange av disse er frustrerte og bekymret nå.

De er bekymret for at sykepleiere og brannfolk ikke rekker fram i tide. Bekymret for at pågående livstruende vold, for eksempel på et skoletak, ikke blir stoppet i tide fordi brua har skapt en veldig trang flaskehals. Folk frykter at brannbilen blir stående fast i kø mens huset på Jeløy står i full fyr. Andre har mareritt om at ambulansen ikke rekker fram i tide når en kjær har alvorlige hjerteproblemer eller et barn har ligget for lenge under vann på Tronvikstranda.

Vi har ikke svaret på hvordan utfordringen med en gammel og svak kanalbru skal løses. Vårt ærend er å gjøre alle, særlig politikerne, oppmerksomme på behovet for trygghet - og sikker beredskap. Det er fint at septemberkveldene nå brukes til å tilpasse fortauskanter ved brua for utrykning, men hvor betryggende er det at dette gjøres så lenge etter innsnevringen på brua? Hva sier det om beredskapsfokuset?

Og så må byens politikere fortelle oss på Jeløy: Hvor stor risiko er dere villig til å ta på våre vegne? Hvor mange ekstra minutter utrykningstid er akseptabelt?

PS! Vi støtter sykkel- og gangstier og flere busser, men vi ønsker ikke syklende eller gående brann- og redningsmannskaper :-)

Jørn Johansen,