Mandag 20. januar går tidligere Høyre og Venstrepolitiker til angrep på FrP etter det var klart at FrP valgte å gå ut av regjering.
Kåsin hevder i sitt innlegg at FrP "navigerer etter et annet moralsk kompass" enn de andre partiene på Stortinget.
Det Kåsin kaller dårlig moral kaller jeg å ta ansvar.
Frp og det moralske kompasset

Jeg aner ikke hvor Kåsin står politisk etter alle partibyttene, men jeg reagerer på hans definisjon av god og dårlig moral.

Fremskrittspartiet ønsket på lik linje med de andre partiene på stortinget å hente hjem det syke barnet og hans søster.
Vi ønsket derimot ikke å hente hjem en voksen person som har sluttet seg til en terrororganisasjon som ønsker å angripe nøyaktig de samme rettighetene hun nå ønsker å bli beskyttet av.
Terroristorganisasjonen IS er den farligste terrororganisasjonen verden har sett i nyere tid, og handlingene denne gruppen står bak er så groteske at det nesten ikke finnes ord.
Hvor er moralen i å skape presedens for å hente hjem mennesker som aktivt har kjempet mot Norges eget verdigrunnlag; nemlig frihet. Ifølge en artikkel VG publiserte i mars 2019 har minst ti såkalte "IS-kvinner" sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

Hvis tallet stemmer har vi nå skapt presedens for å hente hjem deresterende ni kvinnene.
Tor Petter Ekroll: – Jeg ble politiker da jeg forstod at demokratiet var truet.

Det å hevde at dette ikke vil utgjøre en reell trussel risiko mot Norgeer i beste fall naivt. Norge som nasjon er tuftet på frihetsverdier. Frihet til å elske hvem man vil, frihet til å søke lykken i livet uavhengig av kjønn og etnisitet, frihet til å be til hvilken gud man vil, og ikke minst frihet til å utrykke misnøye mot politisk ledelse uten konsekvenser.
Alle disse verdiene har denne kvinnen aktivt kjempet mot. Det å ikke ønske terrorister "velkommen hjem" når vi vet hva som står på spill, kaller jeg å ta ansvar for de verdiene som Norge gjør til verdens beste land å bo i.