Gå til sidens hovedinnhold

Om kommuneplanens arealdel

DEBATT

Kommuneplanens arealdel har vært ute på sin andre høringsrunde og skal til 3. gangs behandling og vedtas i kommunestyret tirsdag 23. mars. Arealplanen legger betydelige føringer frem mot 2030, og dessverre viser planen styringsflertallets snevre syn på både steds-, bolig- og næringsutvikling!

Fra flere hold er det påpekt at arealdelen ikke inneholder nye områder for tradisjonelle eneboliger og mindre rekkehus – dette til tross for høy etterspørsel. Hvordan ønsker vi at våre barn og unge skal få vokse opp i kommunen vår? Vi må ta innover oss at ikke alle ønsker å bo i en mindre sentral leilighet i gåavstand til sentrum og kommunikasjonsknutepunkt, og imøtekomme mange barnefamiliers ønske om å bo landlig, med nærhet til skog og mark.

Det har vært flere gode innspill til arealplanen som kunne vært med på å oppfylle boligdrømmen for blant annet småbarnsfamilier, men styringsflertallet har dessverre besluttet å ikke ta disse innspillene til følge. Høyre mener at en god arealplan må åpne for å utnytte de mulighetene som allerede ligger klare, slik at barnefamilier får muligheten til å bosette seg landlig, og vi kan utvikle lokalsentra som Vang og Larkollen i tråd med intensjonsavtalen vi vedtok da vi startet arbeidet med å bygge den nye kommunen.

Moss Industri- og Næringsforening påpeker i en henvendelse til Mosse-politikerne at opp mot 200 lokale arbeidsplasser står i fare hvis ikke det klargjøres mer areal for boligbygging. I motsetning til de store byggeprosjektene som planlegges av større utbyggere og utføres i sentrale strøk, vil lokale håndverkere miste sitt næringsgrunnlag. Arbeidsplasser som direkte og nesten alene er involvert i bygging av eneboliger og mindre rekkehus. Mister vi de arbeidsplassene, mister vi også denne spesialkompetansen i hele regionen.

Forutsigbarhet er et viktig moment i en arealplan som er ment til å strekke seg over de neste 10 årene. En forutsigbar plan som ikke bare ivaretar innbyggere, men også utbyggere og næringsliv! Kallumjordet har siden 1990-tallet ligget inne som boligformål i arealplanen til Rygge kommune. Utbyggingen har fått positive signaler underveis i prosessen og OBOS som i sin tid kjøpte området, har hele veien tilpasset planene sine til myndigheter og politiske føringer. OBOS har presentert et meget spennende og moderne prosjekt som ikke bare ivaretar et bredt utvalg i befolkningen, men tilbyr også gode løsninger for yngre som vil inn på boligmarkedet med løsninger som «leie til eie», og i samarbeid med Rygge Seniorbo tilby leiligheter for de over 55 år. Kallumjordet ligger godt plassert med nærhet til skoler, idrettsanlegg og ikke minst til den nye jernbanestasjonen i byen vår! Paradoksalt nok møter prosjektet alle krav som styringsflertallet stiller til boligutvikling – samme krav som blir brukt mot å tillate bygging av boliger utenfor sentrum.

I Moss kommune skal vi ikke bare tilby gode muligheter for etablering av boliger for våre innbyggere i alle aldere, vi skal også sørge for at de næringsdrivende har mulighet til å utvikle sine virksomheter.

Moss kommune er en kommune med industri, landbruk og handelsnæring som trenger forutsigbarhet for å kunne sikre seg levedyktige vilkår og muligheter til å ekspandere videre. Etter sammenslåingen med Rygge kommune så har vår nye kommune fått et stort antall landbrukseiendommer som ønsker å utvikle sine tilleggsnæringer! Dette trengs for å skape arbeidsplasser og sikre et trygt driftsgrunnlag for landbruksnæringen.

Rygge Pukkverk er en av de lokale aktørene i kommunen vår som er engasjert i byggingen av dobbeltsporet igjennom byen. Pukkverket ønsker en utvidelse av sitt areal for å kunne bidra med foredling av steinmasser de neste årene. I 2020 leverte pukkverket over 100.000 tonn med pukk til utbyggingen og totalt 250.000 tonn sprengstein. Pukkverket ligger i kort avstand til E6 og belaster i liten grad lokalmiljøet. Rygge Pukkverk er kun en av flere gode søknader fra lokale næringsdrivende som nå ser ut til å bli avslått fra posisjonen.

Moss Høyre er for at byens innbyggere skal få bo der de ønsker og slik de ønsker! Vi ønsker at kommunen skal kunne tilby industri, næringsliv og landbruk gode og forutsigbare muligheter til utvikling i Moss!Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.