Gå til sidens hovedinnhold

Om liv og lære og praktisk politikk

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det offentlige apparatet er til for å yte tjenester til oss innbyggere, ikke for å konkurrere eller for å tjene penger.

Visst har utgifter til offentlig sektor økt mye, men ikke fordi sløsing er det typiske. Offentlig sektor har vokst fordi stat, fylke og kommune stadig har påtatt seg nye oppgaver. Vi får økonomisk støtte og gratis tjenester fra den dagen vi blir født til livet slutter.

Til og med før vi blir født støtter velferdsstaten oss, gjennom svangerskapskontroll og mors uttak av permisjon før fødsel. Dette er ikke tilfeldig. Det er politiske beslutninger som er tatt på vegne av oss alle og for at vi skal kunne leve trygge og gode liv i et av verdens rikeste land

Trygghet og sosial utjevning har vært viktige verdier i norsk politikk i en årrekke.

Derfor reagerer store deler av befolkningen når goder tas bort, slik regjeringen ønsker når det gjelder barna våre: Regjeringen med Høyre i spissen vil spare penger på statsbudsjettet ved å kutte i brillestøtten til barn som eksempelvis sjeler og eller av andre grunner trenge ofte, gode og kanskje dyre briller.

Den samme regjeringen ønsker også å kutte i statsbudsjett når det gjelder tannregulering for barna våre.

Er det da så farlig om regjeringen får det som de vil?

Mange barnefamilier vil klare disse regningene til briller og regulering, også uten statens støtte, Men ikke alle. Skal rike Norge tilbake til en situasjon der du ser på tennene hva slags kår de kommer fra? Tar vi ikke skjeling og andre øyelidelser hos barn så alvorlig lenger?

Mange politikere utrykker bekymring for den økende barnefattigdommen, også representanter for regjeringen. For meg blir dette tomme fraser, for i handling ser vi noe annet. Det blir mindre til barn som trenger det. Samtidig blir det stadig mer til de aller rikeste.

Det er nesten ikke til å forstå. I løpet av de syv årene regjeringen har hatt ansvar for statsbudsjettet har de brukt mer enn 125 milliarder i skattekutt.

Det hadde vært lettere å forholde seg til regjeringen, som er ansvarlig for utviklingen med større forskjeller, om den rett ut hadde sagt at den ikke er så opptatt av utjevning og hvordan kutt rammer enkeltmennesket.

Men nei da. Senest i Moss Avis skriver Høyres kommunestyrerepresentant Jørn Wille, sitat: Et av Høyres viktigste prinsipper er at vi mener at samfunnet bør skapes og utvikles nedenfra, vi setter enkeltmenneske foran systemene.

Nedenfra? Enkeltmenneske foran systemene?

Mon tro om barn og foreldre i familier uten økonomi til briller og tannregulering oppfatter Høyres politikk slik.

Mon tro om de fleste oppfatter at Høyre setter enkeltmenneske foran systemene i disse dager. Det er på Høyres vakt at tidenes største rettstatsskandale er avdekket. NAV, påtalemyndighetene og domstolene har urettmessig tatt fra enkeltmenneske penger, verdighet, nattsøvn og frihet.

Mon tro om de som mistet arbeidsavklaringspenger i fjor, som har endt sosialhjelpsmottakere eller i fattigdom uten innkomst, synes Høyre setter enkeltmenneske foran systemet.

Mon tro om de unge som i framtiden vil trenge arbeidsavklaringspenger, synes Høyre setter enkeltmenneske foran systemet. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å kutte betydelig i støtten til denne gruppen.

Jeg synes også første del av Jørn Willes siterte setning blir hul når vi ser på hans partis praktiske politikk. Jeg gjentar: Et av Høyres viktigste prinsipper er at vi mener at samfunnet bør skapes og utvikles nedenfra,

Jeg tror svært mange opplever at politireformen slett ikke bærer preg av at den er utviklet nedenfra, snarere det motsatte. Flere har tatt til orde for at begrep «nærpolitireformen» var usedvanlig dårlig valgt navn. Fungerende politimester har selv her i avisen gitt utrykk for at hun tar på alvor bekymringen for at politiet blir fjernere fra befolkningen.

Regionreformen som resulterte i region Viken bærer også preg av en ovenfra og ned tilnærming fra korridorene i departementene og Stortinget, slettes ikke røster nedenfra.

En viktig læresetning jeg fikk innpodet som offentlig tjenestekvinne var: Si hva du skal gjøre og gjør som du har sagt. Kun da oppnår og beholder du troverdighet. Mon tror om ikke denne læresetning bør tas fram igjen. Denne gang av Høyre og deres regjeringspartnere.

Kommentarer til denne saken