Hver høst er det høy debattemperatur mellom regjering og opposisjon. Da er det stor krangel om statsbudsjett og hva staten skal ha av inntekter og utgifter det neste året. Hvor mye skal staten ha fra oss og hvor mye skal den bruke av penger i inn- og utland.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er lagt fram. Nå er partiene i gang med forhandlinger for å fremme sitt syn på de forskjellige samfunnsområder. Spesielt i år som er siste budsjett før valget neste år, er det viktig å få fram sitt syn. For det er mange som ønsker endringer. Det gjør også jeg.

Statsminister Erna Solberg vil få en stor utfordring i de dragkampene som kommer med opposisjonen som i år har fått et nytt parti i sine rekker. Siden Frp i januar trakk seg ut av regjeringen, har partiet blitt en vanskelig nøtt for regjeringspartiene. Frp føler seg nå fri til å angripe regjeringens politikk sammen med de øvrige opposisjonspartiene. Siv Jensen & Co føler seg ikke lenger bundet av de avtaler de inngikk mens de var en del av regjeringen.

Slagene vil nok komme på saker som er knyttet til asylsøkere, kvoteflyktninger og hvor mange vi skal ta imot av folk på flukt. Selvsagt vil det også bli spørsmål om hvor mye som skal brukes til bistand. Og så har vi «hjertebarnet» til Frp: bompenger! Det er anslått at bilistene i 2020 kommer til å gi staten 13 milliarder kroner i inntekter i tillegg til alle andre avgifter som bilistene må finne seg i.

Nå har regjeringen kommet med et forslag til statsbudsjett med 1515 milliarder kroner i utgifter. Hoved parolen fra regjeringspartiene er at det skal komme et skatte/avgiftskutt på 2,6 milliarder kroner. Av dette beløpet er det en reduksjon i formuesskatten på 1,37 milliarder kroner. Disse skattekuttene blir det stor krangel om. Men hvor viktig er 1,37 milliarder i en totalutgift på 1515 milliarder? Det er spesielt Arbeiderpartiet som mener at skatteforslaget viser at regjeringen gir større fordeler til de rike i landet.

Jeg er mer opptatt av er hvor mye regjeringen vil bruke til å opprettholde vår velferdsstat. Hva med helsevesenet, skoler og omsorg for de eldre? Hva med forbedring av infrastrukturen og tilrettelegging for framtidsrettede bedrifter? Er politikerne villige til å bruke tilstrekkelig med penger for å hjelpe samfunnet gjennom den pandemien vi er oppe i?

Vi har en «pengemaskin» det ikke snakkes så mye om blant politikerne. Den er hellig og heter «Statens Pensjonsfond utland». I disse dager har fondet en markedsverdi på 10660 000000000 kroner og er investert i aksjer, eiendommer og rentepapirer i 9200 selskaper i 74 land. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden! Det heter fra regjeringen av bruken av oljeinntekter i budsjettet for 2021 skal tilsvare tre prosent av kapitalen i fondet, i tråd med handlingsregelen.

Burde ikke mer enn tre prosent av fondets markedsverdi kunne brukes i en krisesituasjon? Burde ikke noe av fondet kunne investeres i Norge?

Jeg synes det er merkelig at våre oljepenger skal brukes til utvikling av andre land, men ikke Norge.

Burde ikke mer av oljepengene kunne brukes til grønne investeringer som fornying av våre vannkraftverk og utbygging av moderne jernbaner?

Jernbanestrekningene Oslo – Bergen og Oslo – Trondheim burde moderniseres for å gi reisende et godt tilbud som et alternativ til fly. Burde ikke oljepengene brukes til videre utbygging av Nordlandsbanen? Vil ikke dette være investeringer som vil komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode? Også den tragiske jernbanen gjennom Østfold til Sverige burde det brukes mer penger til så man en gang kan bli ferdig med et prosjekt som man har utredet og flikket på i 50 år? I det demokratiske Norge blir man aldri ferdig med prosjekter! I hvert fall virker det sånn.

Bygging og vedlikehold av veier og jernbane i Østfold må være skrekkeksempler på hvordan prosjekter ikke skal gjennomføres. Når i forrige århundre begynte man med «moderniseringen» av E18 gjennom Østfold? Når begynte man med «moderniseringen» av jernbanen?

Jeg mener det burde være til alle generasjoners fordel om man kunne få prosjekter gjennomført til fastsatt tid og økonomi. Det skjer dessverre ikke i vår tid. Hvem har skylden? Dessverre tror jeg det er vår mentalitet.