Gå til sidens hovedinnhold

Om oppvekstprofil og rusproblematikk i nærmiljøet på Halmstad

Artikkelen er over 1 år gammel

Debatt

FAU ved Halmstad skole ser med stor bekymring på økning av rusutfordringer i vårt nærmiljø. Det siste halve året har vi opplevd en markant økning i ungdommer og unge voksne som røyker hasj og misbruker andre rusmidler i Voldskogen som ligger kloss inntil vår skolegård og flere barnehager.

Skogen benyttes i dag av skole og barnehager hele året. Rusaktiviteten skjer til alle døgnets tider, også på dagtid når barn og unge er på skole og fritidsaktiviteter i området rundt Ryggehallen. I tillegg er det observert aktivitet som knyttes til mulige depoter i skogen. På skolens område er det gjort hærverk på en nylig oppført grillhytte, og vi finner sprøytespisser og andre gjenstander knyttet til dopmisbruk.

Politiet er henvendt og er kjent med problemet.

FAU Halmstad forventer at oppvekstprofil for Moss kommune også gjelder barna på Halmstad i kommunens planarbeid?

I planen heter det blant annet:

Kommunen har virkemidler for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Gode og trygge barnehager, skoler og nærmiljø er en del av dette. Kommunale virkemidler kan også bidra til økonomisk trygghet, god integrering og legge grunnlaget for god psykisk og fysisk helse.

Halmstad går gjennom store endringer nå. Det har fra politisk hold blitt uttalt at «Vi ser dere» og «Vi skal satse på Halmstad».

Vi lurer på hva dette innebærer?

FAU er bekymret for utviklingen og stiller oss undrende til at kommunen nå velger å plassere såkalte robuste boenheter midt i barnas nærområde; Halmstad, en bydel i Moss med en markant økning i rus blant ungdommer og unge voksne. Vi forstår at kommunen har plikt til å gi personer med lav boevne tak over hodet. At disse plasseres i nærheten av andre mennesker er også forståelig. Men barn er udiskutabelt de mest sårbare i møtet med rus og psykiatri, og dette burde veie tyngst i slike saker.

FAU skal gjøre vår del for å trygge barna våre: det blir sprøytespissryddedugnad i uke 44 og vi skal starte Natteravner på Halmstad. FAU støtter opp i arbeidet med å utvikle Halmstad skole som nærskole.

Men vi forventer også at kommunen tar sin del av ansvaret for fellesskapet. Sett i lys av utviklingen i rus blant unge på Halmstad den siste tiden, som toppes med planlegging av robuste boenheter i skolens nærområde, etterspør vi kommunens videre plan for å bøte på økt rusbelastning og trygge barn og unges oppvekstvilkår på Halmstad fremover.

LES OGSÅ:

Les også

Åpent brev til lokale politikere

Robuste boliger skal snart plasseres ut fire steder i Moss, naboer føler seg utrygge og savner informasjon

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.