Om politikere, handlekraft og Kallumjordet

Planlagt boligområde: – Spar den politiske handlekraften, styringsviljen, kampen for miljø og jordvern og kreftene på de områdene som virkelig er verdt å ta vare på, skriver Christian Wehn.

Planlagt boligområde: – Spar den politiske handlekraften, styringsviljen, kampen for miljø og jordvern og kreftene på de områdene som virkelig er verdt å ta vare på, skriver Christian Wehn.

Av
DEL

DEBATT Nei, det er hverken modig eller greit, det posisjonspolitikerne i Moss har besluttet.

La meg understreke med én gang: Jeg har respekt for det nye styringsflertallets ønske om å vise handlekraft og endringsvilje. Jeg har likeledes all respekt for at det samme flertallet i viktige saker har et annet utgangspunkt enn politikerne i «gamle» Rygge kommune hadde.

Og ja – jeg er helt enig i viktigheten av jordvern og miljø.

Likevel skremmer posisjonens opptreden i forbindelse med Kallumjordet meg. I min verden er dette ikke handlingskraft – det er «cowboyopptreden».

Den helomvendingen styringspartiene har gjennomført er etter min mening både uakseptabel og uryddig. En slik oppførsel bør ikke aksepteres, og det undrer meg at partier – som selvsikkert holder sin etiske fane høyt og bedyrer sin rettskaffenhet – så totalt ser bort fra anstendighet, selv om det her «bare» går utover en stor «rik» eiendomsaktør….

De fleste skjønner at denne saken – rent juridisk – slett ikke er «rett frem». Uten å utgi meg for å være jurist vil jeg anta at politikerne/administrasjonen i utgangspunktet kan ha rett når de sier at Block Watne ikke har noe juridisk holdbart grunnlag for å gå til sak mot Moss kommune.

Etter min mening er dette heller ikke det sentrale. Det vi snakker om er rett og slett folkeskikk, etterrettelighet og hvordan man som profesjonelle parter etterlever allment aksepterte «spilleregler» i avtale- og næringssammenheng. Politisk/administrativ forutsigbarhet i en kommune er blant de viktigste vurderingskriteriene for en investor.

Hvilke signaler sender våre lokalpolitikere gjennom behandlingen av Block Watne i denne saken? Hvordan hadde de samme politikerne reagert hvis det var Staten som hadde agert på samme måte overfor Moss kommune?

Kallumjordet har siden 2007 vært avsatt til «fremtidig boligområde» i kommuneplanen. Alle parter – både investorer, markedet, politikere og administrasjon – har i hele denne perioden agert i tråd med dette. Når Block Watne – som en stor og seriøs eiendomsutvikler – velger å erverve området for over 60 mill. kroner, er det selvfølgelig i den tro/viten at tomten kan/skal utvikles til boligområde. Selskapet har i flere omganger presentert sine utbyggingsplaner, fått innspill på disse og korrigert dem tilsvarende. Hele tiden med en krystallklar forventning og iboende aksept fra partene om at området ønskes/vil bli utviklet. Dette gjenspeiles også i bruken av ressurser, både arbeidsmessig og finansielt.

Etter min mening har man for lengst passert punktet der man må erkjenne at «bordet fanger» og at det er inngått en «bindende» avtale. Ikke juridisk kanskje – men definitivt avtale-etisk. Jeg undres på om posisjonspolitikerne i denne saken vet hvilken kamp de nå begir seg ut på? Det bør vel ikke overraske noen at Block Watne allerede har hyret inn et av Norges mest skarpskodde advokatfirmaer til føre kampen for seg.

Kallumjordet ligger klemt inne i et etablert byområde. Kvaliteten på jorden er helt på det jevne, slik den ofte er i dette karrige landet vårt. Videre er det kort vei til viktige transportknutepunktet og det er fullt utbygget infrastruktur på alle kanter. Med andre ord: Det er slike utbyggingsområder de fleste (også politikere) ser fordeler med – både økonomisk, menneskelig og miljømessig; Kommunen får etterlengtede skatteinntekter fra nye beboerne gjennom liten økonomisk innsats og folk får mulighet til å bo nær sentrum og jernbane. Investor på sin side kan utvikle området uten å gå skoene av seg gjennom bygging av infrastruktur (med dertil hørende høyere boligpriser som resultat).

Som kjent er det arealknapphet i Moss kommune. Dette, sammenholdt med det faktum at Moss er et populært sted å bo, betyr at det i årene som kommer vil bli bygget mye i Moss og omegn (om man liker det eller ikke). Dette vil i sin tur øke presset på jordbruksarealer i hele distriktet. Etter min mening blir det da i overkant naivt å mene at man gjør et løft for jordvernet og miljøet ved å ikke bygge ut et område som allerede er så tilrettelagt for utbygging.

Med andre ord: Spar den politiske handlekraften, styringsviljen, kampen for miljø og jordvern og kreftene på de områdene som virkelig er verdt å ta vare på!

Det skal villig innrømmes at jeg i utgangspunktet ikke alltid er like imponert over lokalpolitikernes kompetanse som «økonomisjefer» i Moss kommune. Å risikere en erstatningsregning på over 80 mill. kroner på grunn av manglende forståelse for real oppførsel vil ikke bedre mitt inntrykk.

Vi vet jo alle hvor regningen ender til slutt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.