Moss og Omegn Tenkepark hører med blant dem som gleder seg stort over at planene om å legge ny Riksvei 19 over jordene på Carlberg sannsynligvis er skrinlagte for godt. «Men hvor lenge var Adam uti Paradis?» heter det jo. Forslaget om å legge en riksveitrasé gjennom tettbebyggelsen på Høyda og Ekholt har i de senere dagene blitt aktualisert. I Moss Avis 7. mai, kaller Torodd Hauger prosessen for ny riksveitrasé for «Et planleggingsmareritt.» Han avslutter sitt gode innlegg med følgende ord: «Dette dreier seg utelukkende om politiske prioriteringer. Det er stortingsvalg til høsten. La oss utfordre partiene i denne saken.» Godt poeng! Moss og Omegn Tenkepark tar ham på ordet, og gjør nettopp det.

Vi merker oss at det er en smule brann i rosenes politiske leir i Moss om dagen. Skal vi tro Moss Avis 11. mai, så «raser», for å bruke moderne journalistspråk, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mot Miljøpartiet de grønne og Benedicte Lund. Grunnen er at Miljøpartiet går inn for å nedskalere en rekke planlagte riksveiutbygginger i kongeriket. Herunder den etter hvert så beryktede Riksvei 19 gjennom Moss. Så langt henger vi med både hva mål og mening angår. Det er også liten tvil om at «riksveikameratene» har en rekke gode argumenter å bringe til torgs. Men det er vel på høy tid at de respektive partilederne i kommunestyret svarer på noen enkle spørsmål. Unntatt fra våre spørsmål er Benedicte Lund i Miljøpartiet som til de grader har tonet flagg, og kanskje Venstres leder?

Moss og Omegn Tenkepark spør politikerne i Moss om følgende med hensyn til Riksvei 19, alternativ 4:

1) Går man inn for, eller ikke inn for å skulle rasere en rekke hus, hjem, barnehage og næringsbygg på Høyda og Ekholt, samt å sterkt forringe ett av kommunens viktigste ekspansjonsområder?

2) Ønsker byens politikere å gjøre et svært populært og barnevennlig boområde ubeboelig med en firefelts motorvei i dagen og dermed lage en ny «Nyquistby» på Ekholt, eller ønsker de det ikke? Spørsmålene er så enkle at selv politikere bør kunne gi et klart svar uten å pakke det inn i svada!

«Står opp for Ekholt,» står det i Moss Avis 8. mai. Sitatet er hentet fra Venstres Finn Erik Blakstad, som der kraftig tar til orde mot riksveiplaner gjennom tettbebyggelse og boområder. På vegne av sitt parti, krever Blakstad at en ny riksveitunnel må plasseres så nær E6 som mulig, framfor foreslåtte alternativ nederst i Carlsmindeveien. Ifølge Blakstad er det ikke aktuelt å rive både Ekholt barnehage og 79 hjem og legge en riksvei gjennom Ekholt ut til E6 og Blakstad fortsetter: «Det kan være at trafikkmengden ikke øker mer i framtiden enn at det vil holde med en tofelts tunnel for ferjetrafikken.» Så vidt vi har forstått det, vil i så fall de fire milliardene Samferdselsdepartementet har bevilget, trolig være nok både til både veitunnel og tunnelinnslag nær E6. Blakstad mener videre at politikerne både i Moss og Viken må jobbe for å øke de økonomiske rammene for ny Riksvei 19 i tunnel. Klar tale så langt, altså.

I Moss Avis 11. mai, hører imidlertid både Blakstad og Venstre med til dem som «raser» mot Miljøpartiet. Man får bære over med en enkel sjel, men undertegnede forstår ikke helt argumentasjonen her. Benedicte Lund og Miljøpartiet mener det er mulig og økonomisk forsvarlig å føre Riksvei 19 i tunnel fram til Årvold som en tofelts vei. Dette har da også Venstre og Blakstad brukt som argument i Moss Avis for å realisere Riksvei 19 i langtunnel. «Stadig like forvirret»? Ja, det er vi faktisk!

Uten at det har noen allmenn interesse, holder undertegnede for tiden på med å flytte inn i en gammal kåk med navn Carlsminde (ja, Carlsmindeveien er oppkalt etter den). Det hadde derfor vært veldig greit å få vite om det er brydderiet verdt å kjøpe noen malingspann og et par pakker med spiker. Med tanke på både det kommende stortingsvalget og kommunevalget om to år, så ville det være realt å få klarhet i hvilke partier og kandidater som er ens stemme verdig. Undertegnede antar at vi er mange på Høyda og Ekholt som tenker i de samme baner om dagen!

For Moss og Omegn Tenkepark

Arnulf Johannessen.

LES OGSÅ:

Duket for intern fight i Moss: Ekholt barnehage og 79 hjem kan bli revet for ny riksvei 19

Savner et bilde av mosspolitikerne samlet på Ekholt

– Helt uaktuelt å rasere Ekholt med en ny riksvei 19

Riksvei 19: Ingen vil

RV 19 og MDG, elsk eller hat?

Om Riksvei 19 og MDG

Wiborg kaller statsråden «en fyr fra Bømlo» etter riksvei 19-duell på Stortinget

Moss må ta regninga om ferjeleiet skal flyttes