Etter den siste tids engasjement og utvikling i debatten føler vi behov for å utgreie for vårt syn i saken.

I november 2018 på Rockwools nabomøte; Å rive de gamle og forfalne lagerbyggene på fabrikkens tomt har vært et tema lenge. Nå skal det bygges råvarelager på egen tomt der støy- og støvplager vil bli begrenset og det blir kort vei fra råvarelager til produksjonen.

Lastebiler vil frakte råvarene fra frakteskip og inn på egen tomt, via kortest mulig vei. Resultatet skal være en stor miljøgevinst og innsparing i form av å slippe å leie lagerplass på havna.

Desember 2018, nabomøte; Endring av planene etter at en geoteknisk undersøkelse har avdekket dårlige grunnforhold. De gamle byggene blir stående. Ikke fjernet, ikke rehabilitert – det finnes ikke penger. Det nye råvarelageret må plasseres et annet sted.

Desember 2019; Det sendes ut nabovarsel til de nærmeste om et tiltak med «tak og vegger over eksisterende binger» på havnen.

Velforeningen og naboer klager til Moss kommune, prosjekterende selskap Rambøll, Rockwool og Moss havn.

Klagen blir gjenstand for politisk debatt, men avvist av det politiske flertallet.

Det ble blant annet klaget på følgende;

Høyden på bygningen er urimelig i forhold til bruken. Det vil ikke fylles mere råvarer enn høyden på dagens bulkbinger (under to meter). Det finnes en «gentlemans agrement» som sier at det ikke skal stables høyere enn fire konteinere i syd- og nordenden, og fem i høyden i området mellom.

Byggets høyde tilsvarer seks containere.

Det henvises til at høyden er nødvendig for å tippe semitrailere inni bygningen.

Bygningstekniske løsninger kan avhjelpe på dette ved å installere skyvbare paneler i taket som åpnes når store biler skal tippes. Egnet tippsone var også foreslått.

Det kan innføres et krav om å ikke bruke semitrailer med tipp, men biler med sidetipp eller «skyvetømming», etc.

I klagen ble det også vist til at Rockwool disponerer allerede store ledige arealer inne på sitt eget område der bygning med tilsvarende funksjon kan plasseres.

Det er svært sviktende argumenter for å beholde de eksisterende forfalne byggene, og for årsakene til at det ikke kan bygges nytt lager på egen tomt.

Bindingene mellom Rockwool, havnen og Moss kommune er sterke. Hvilken annen bedrift ville fått så mye spesialtilpasset tilrettelegging bekostet av byens innbyggere? Hva er grunnen til dette?

Det er kun sendt nabovarsel til umiddelbart tilstøtende eiendommer, og ikke til alle de som blir påvirket av denne bygningen. I klagen er velforeningen og naboene kritisk til at nabovarselet er såpass begrenset geografisk.

Hele omfanget av tiltaket ble bevisst underkommunisert. Det ble presentert som «tak og vegger» over eksisterende binger, når realiteten er et helt nytt lagerbygg fra såle til møne. De opprinnelige bingene er fjernet.

Det ble påpekt at det er underlig at dette bygget skal settes opp før detaljreguleringen for hele området er ferdig.

Bygningen ligger i en av traseene som Statens vegvesen ønsker å benytte til mulighetsstudie for RV19.

En reguleringsplan for området ville aldri tillatt en slik bygning i fjæra midt i byen uten formell behandling.

Det er mye politisk engasjement rundt havnedriften. Velforening ber derfor om at byggingen av disse lagerhallene ikke gjennomføres før Moss havns videre drift er avklart.

Det ble henvist til at dette er et «miljøtiltak». Steinen (råvaren) ankommer med båt, lastes over på lastebil, lastebilen tømmer steinen inn i lageret, steinen blir på nytt lastet opp på lastebil, kjørt gjennom sentrum til Rockwool og tømt igjen.

I de tilfellene hvor stein ikke kommer via båt vil lastebilene kjøre den samme steinen gjennom Moss sentrum to ganger, først til bulklageret til tørk og så tilbake til Rockwool. Om lageret var plassert på Rockwool sin tomt ville dette ikke vært et behov.

Hele årsaken til velforeningens engasjement skyldes først og fremst prosessen, samt gjennomføringen av et tiltak som er svært inngripende for alle i Moss, like avvikende og problematisk visuelt som demokratisk.

Avisinnleggene og overskriftene har i den senere tid vært noe spekulative og utformet på å en måte som stiller velforeningen i et hovmodig lys.

For eksempel; Årsaken til at Rockwool permitterer er fordi ovnene ikke er ferdig bygd ennå. Dette har ingenting med lageret eller klagen å gjøre.

Vi kjemper for at prosessen blir gjennomgått og gjort på en korrekt måte. Samt at det kan dokumenteres at grunnforholdene er bedre på Moss havn til lagring av steinmassene enn Rockwools egen tomt, som først var planen.

LES OGSÅ:

Bidrar kommunen til økt arbeidsledighet?

Mange spekulasjoner om havnelageret: Kan fremdeles bli revet

Byutvikling i Moss: Hva kan vi tilby den fremtidige mossegenerasjonen, annet enn en kul fjordby med en fin barcode?

Har krevd riving av ny havnehall: Kjemper for å redde lageret

Når ønskene er større enn innsikten

Klima og arbeidsplasser står på spill

Rivende utvikling i Moss: Fyrer for kråkene, ikke for kråka

Håper havnelageret får stå: Skal i skjebnemøte med fylkesmannen