Jeg takker Tage Pettersen for oppklarende svar på mitt tidligere innlegg. Spesielt merker jeg meg siste setning: «På den andre siden må vi bli flinkere til å fortelle om de positive prosessene vi medvirker til». Nettopp!

Men, mitt innlegg handler ikke om de forskjellige private initiativ for å få flyplassen i drift igjen, slik Moss Avis og andre skriver om nå.

Innlegget handler om «Borgerforslag», det vil si at når et tilstrekkelig antall borgere går inn for en sak, når det butter imot lokalt, kan den fremmes for Stortinget.

Slik det er nå gir et overveldende flertall av de spurte, i flere undersøkelser i flyplassens nedslagsområde et klart uttrykk for at flyplassen må åpnes igjen, uten at noen politiske miljøer har tonet flagg.

Selv om Tage Pettersen, sikkert med rette, hevder at det jobbes i kulissene. Det flere politikere som hevder det samme.

Rygge sivile flyplass ble nedlagt, med et stort tap av arbeidsplasser i hele regionen som følge av politiske vedtak.

Enten det nå var flyseteavgiften eller motstanden mot Ryanairs basepolitikk, eller andre forhold styrt av den politiske elite som var utslagsgivende kommer nok på bordet etter hvert. Jeg vet ikke, men noen vet.

Innlegget mitt handler derfor om at: Dersom de politiske miljøene som står bak nedleggingen ikke har endret syn, vil det uansett være problematisk å få gjenåpnet, og ikke minst drifte flyplassen.

Hvorfor er det så lite fokus på AVINOR og den tredje rullebanen på Gardermoen? Enhver politisk støtte til den saken bidrar til å undergrave en fortsatt drift av Rygge, som kunne ha vært et glimrende alternativ til en tredje rullebane. Så, hvis veien til gjenåpning av Rygge går gjennom innlemming av flyplassen i AVINOR-systemet, og alle øvrige alternativ synes dødfødt, er det bare politiske vedtak som kan bidra tiden slik løsning.

Vikarierende argumenter som taxfree problematikken, arbeidstakernes rettigheter, og den famøse miljødiskusjonen som foregikk er underordnede problemer som kan løses med politisk vilje og en smule kreativitet, men det betinger at man kommer ut av skyttergravene og virkelig VIL gjenåpne flyplassen.

Så derfor; min utfordring til de forhenværende lokalpolitikerne står ved lag. Sett inn støtet der hvor saken kan løses, slik at ikke private interessenter holdes for narr. Vil dere støtte en ordning med «Borgerforslag» når det kommer opp for avstemming i Stortinget?

Vil dere bidra til en positiv løsning ved å «stikke hodene fram» i Stortinget for å bruke mulighetene i borgerforslaget. Saken er for viktig til at den bare engasjerer lokalt. Hvis AVINOR er eneste løsningsmodell, så gå for den.

Det var bare dette jeg mente med innlegget mitt.