Gå til sidens hovedinnhold

Om togparkering på Gon i Rygge

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Moss Avis (18/2-21) kunne vi lese at Departementet hadde talt, og at prosjektsjefen i Bane NOR var fornøyd med utfallet. Svaret var Gon!

I artikkelen står det at Bane Nor ser fram til et godt samarbeid med alle i nærområdet i det videre arbeidet. Frekkheten lenge leve! «Lokalbefolkningen har protestert høylytt mot en mulig togparkeing, og også Rygge kommune og Moss kommune har motsatt seg dette alternativet.» Slik innleder Torgeir Snilsberg artikkelen. Hva er det som gjør at Bane Nor tror at vi nå alle plutselig skal tverrsnu og bli med på laget? Vi mener fortsatt det vi har sagt og skrevet tidligere.

- Vi synes det er forkastelig å ta enda et stort areal av landets beste jordbruksområder til et slikt formål!

- Vi synes det er kjempetrist og feil at Bane Nor ødelegger skogen og uteområdet til Fasanveien Barnehage. I skrivende stund ser jeg dem ute, der de leker og har det gøy – enn så lenge!

- Vi, som har kjøpt leiligheter i dette området, opplever oss lurt.

Vi får vite at Bane NOR skal legge fram et forslag til en reguleringsplan for togparkeringen på Gon til offentlig høring etter sommeren 2021. «Da vil alle få anledning til innspill til de detaljerte løsningene som er foreslått.» Selv om jeg er aldri så optimistisk av natur, tror jeg ikke på det. Dette er nok et spill for galleriet! Kanskje ber man om innspill på et tidspunkt når man er opptatt med å avvikle sommerferie eller det er skolestart, innhøsting eller andre aktuelle begivenheter – og sannsynligvis med en latterlig kort høringsfrist. Og hva er vitsen? Enkeltpersoner, boligområder, en barnehage og en ny storkommune har allerede sagt fra. Men alt falt på steingrunn! Hvorfor skal vi tro at vi virkelig blir presentert et reelt forslag nå? Nei, Bane NOR, tilliten er blitt stadig mindre; vi opplever en form for avmakt som vi misliker sterkt! Dette er et overtramp og ikke slik et velfungerende demokrati bør arte seg.

Fem alternativer har blitt utredet. Jeg har blitt fortalt at Vestby var villige til/ønsket togparkeringen. Om det forholder seg slik (?), er det enda mer uakseptabelt å overkjøre alt og alle. Men så slipper kaninen ut av hatten: «Departementet (Kommunal-og moderniseringsdepartementet) har vurdert at å ha togparkering ved Rygge stasjon gir høyest samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med alternativene.» Den økonomiskegevinsten trumfer alt – nok en gang! Men kan det tenkes at dette er en kortsiktig gevinst, men et tap, sett på lang sikt? Det ville i så fall ikke være første gang, man behøver bare nevne jernbaneprosjektet i Moss. Og wops, der er jammen Bane NOR hovedaktør igjen!

Når vi, som vanlige innbyggere, blir fortalt at vi får delta; vi får mene og skrive, men samtidig opplever at det er kun noe som gjøres fordi det ser bra ut, men det forandrer ikke en tøddel, for alt er vedtatt på forhånd, så undergraver det demokratiet, og det bør ingen kimse av. Når politikere og byråkrater kjører sololøp, varer seilasen bare en stund. Før eller senere vil det stoppe seg selv. Alternativt, befolkningen blir motløs og apatisk. Ingen av disse scenarioene er ønskelige! Min bønn er: La ikke økonomien få siste ordet i denne saken også. Nyliberalismen har nå bredt seg så lenge og så dypt at vi er i ferd med å forandre både land og folk, der de verdier vi en gang hadde ikke lenger gjelder. «Penga rår!» Aksepterer vi virkelig det? Er ikke god matjord og små ungers lek og trivsel viktigere?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.