Omsetningsøkning til godt over 100 millioner kroner – får nesten ikke ansatt nok folk

Meny Mosseporten økte i fjor omsetningen med nær 40 prosent, og med det styrte dagligvareforretningen inn en omsetning på godt over 100 millioner kroner.