Vi trenger en omstilling fra å produsere olje og gass i norsk sektor til å bli en ledende produsent av fornybar energi. Jeg håper at vi etter valget har en regjering ledet av Arbeiderpartiet som vil dette og som samtidig skaper jobber.

En viktig forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre i klimapolitikken er at Arbeiderpartiet vi være en aktiv statlig eier som skal være en pådriver for det grønne skiftet. Høyre synes å lene seg betydelig mer til markedskreftene. Solberg regjeringen har vært alt for forsiktig med å styre landet i en mer miljø- og klimavennlig retning. Så har da Norge i 2020 heller ikke har klart sine egne klimamål som Stortinget har vedtatt.

Arbeiderpartiet vil bruke mange statlige penger og snarest mulig legge forholdene til rette for at kompetansen i olje- og gassindustrien blir brukt til produksjon av sol-, vind- og vannenergi, framstilling av hydrogen og fangst og lagring av CO2.

Vi har i sommer fått to grundige rapporter som belyser skadene av menneskeskapte klimaendringer. Vi har opplevd flere alvorlige skogbranner og alvorlig flom i flere europeiske land. Tiden med politiske diskusjoner alene er ikke nok. Nå er det tid for handling.

På samme måte som modige Arbeiderpartipolitikere på 60 og 70 tallet sørget for oljeindustrien og la grunnlaget for pensjonsfondet, må en ny og modig regjering igjen gå på en omstilling, som denne gangen er grønn.