Omstridt hogst-sak sendt til Miljødirektoratet og NVE

Moss kommune, grunneier og entreprenør ble politianmeldt etter hogsten i Vardåsen naturreservat i januar i år. Politiet har jobbet med saken siden våren. Nå er den oversendt til Miljødirektoratet og NVE.