Fremskrittspartiet i Råde spør på bakgrunn av at ordfører Rene Rafshol fra Høyre som i Fredrikstad blad den 17.nov. 2020 uttaler at dette innebærer bare en liten eller ingen økning av eiendomsskatten i bygda.

Hvorfor skal man bevilge 2 millioner da resultatet går i «null»? Altså lite eller ingen inntekter/midler til kommunen?

Forslaget om uttaket på 2 millioner kommer fra rådmann Inger Fjeld og som har den totale økonomiske oversikten, og dermed ser det ut til at hun har et motiv/agenda for sitt forslag, eller underforstått; «jeg trenger midler/,inntekter»

Ved en omtaksering legger man selvfølgelig grunnmuren for en ekstrainntekt i de kommende årene fra alle de som har brukt penger til vedlikehold. Skiftet vinduer, ei ny inngangsdør, et nytt tak, nymalt stakittgjerde osv. Denne utgiften har de/vi allerede har betalt skatt og avgifter av, så blir de/vi belønnet med en ekstra skatt i sin iver til rehabelitering av sin eiendom.

Og flertallet med Høyre og Senterpartiet i førersetet fortsetter man med sine inngrep i innbyggernes lommebøker. Investeringstakten er uten forbehold, og i en økonomisk utforbakke fortsetter man med utslitte bremser inn i framtiden. Pandemi eller ikke. Bremsepedalen er uten virkning! Var det slik Høyres og Senterpartiets velgere så for seg når de gav dette flertallet sin stemme?

Frp har tidligere foreslått at Råde kommune bør/må søke om opptak i ISO. ISO tilbudet betyr at staten overtar det økonomiske ansvaret for helse og omsorg, og vi ser at denne «reformen» har ført til at 6 kommuner i landet har sluttet seg til tilbudet. Det betyr vel noe at ingen av de 6 kommuner hittil har bedt om en avvikling i sin deltagelse.

Med det som bakteppe mener Frp i Råde at det vil føre til en stimulans både for en faglig utvikling på helse og omsorg, og en bedre økonomi som ville kunne avvikle hele eiendomsskatten.